Singel 39

De inschrijving voor deze film is reeds met succes voltekend

33e Filmfonds: Belastingvriendelijk investeren in Filmfonds Singel 39.

Kernpunten:

  • Deelname vanaf € 10.000
  • Verwachte Looptijd, 24 maanden
  • Zeer ervaren producent (Soof 1&2, Gooische Vrouwen)
  • 13,7% verwacht rendement (tegen 52% IB tarief)
  • U deelt mee in de opbrengsten van de film
  • Vele extra’s (zoals kaarten voor de rode loper en setbezoek)

Singel 39 poster van de film

Propositie

In samenwerking met MILLSTREET FILMS informeert EUROGROEI FILMS investeerders over de mogelijkheid te participeren in de nieuwe speelfilm SINGEL 39, te regisseren door Frank Krom. Het scenario is geschreven door Nienke Römer naar een verhaal van Marnie Blok.

De emissie bedraagt € 610.000. De totale investering bedraagt circa € 2 miljoen.

13,7% VERWACHT  RENDEMENT
Het rendement bestaat uit een combinatie van de belastingteruggave en opbrengsten uit de exploitatie van SINGEL 39. Deze verwachting is gebaseerd op een conservatieve inschatting van het aantal bioscoopbezoekers (230.000 bij medium) en verrekening tegen een IB-tarief van 51,95% (2018). Het rendement kan oplopen tot wel 22,9% per jaar bij 430.000 bezoekers.

Rendement

* De totale aftrekpost is berekend na 14% MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Film beter presteert. Dit heeft te maken met verrekening van de afschrijvingen van de productiekosten met de inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn er dus hogere opbrengsten uit de Film (‘Exploitatie Film’) waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Film beter presteert.

Fiscaal

Het Filmfonds maakt gebruik van de mogelijkheid de voortbrengingskosten van de film ineens af te schrijven. Dit leidt voor participanten in het Filmfonds tot een forse aftrekpost van € 5.834,- per participatie in box 1. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt zodanig beperkt.

De film

Producent MILLSTREET FILMS komt nu, na het  succes van:

– SOOF (780.000 bezoekers)
– SOOF 2 (900.000 bezoekers)
– NIEUWE BUREN (1,8 miljoen kijkers)
– LOFT (445.000 bezoekers)

Film Soof van Producent MILLSTREET FILMS Film Soof 2 van Producent MILLSTREET FILMS Film Nieuwe Buren van Producent MILLSTREET FILMS Film Loft van Producent MILLSTREET FILMS Film Gooische Vrouwen van Producent MILLSTREET FILMS

met de romantische komedie SINGEL 39

SINGEL 39 is een gelaagde  romantische komedie, een feelgood film over echte mensen met herkenbare problemen.
Hartchirurg Mo (Lies Visschedijk) heeft haar medische carrière helemaal op de rit en is eindelijk klaar voor haar ‘gezinsplan’. Er is alleen een kleine kink in de kabel; haar vriend heeft al 3 maanden een ander. Nu is ze ineens singel, 39 jaar en met spoed op zoek naar de man van haar leven met een kinderwens. Ze ontmoet haar nieuwe buurman Max (Waldemar Torenstra) die perfect in het plaatje lijkt te passen, of toch niet?
De opnames voor SINGEL 39 starten naar verwachting in februari 2018. De film wordt in het najaar van 2018 of voorjaar 2019 in de Nederlandse bioscoop verwacht.

Producent

Millstreet Films, gevestigd in Amsterdam produceert commerciële, kwalitatieve films en TV series en scoort ook buiten de grenzen hoge ogen met de dramaserie NIEUWE BUREN. Millstreet Films produceerde bioscoophits als LOFT (2010), GOOISCHE VROUWEN (2011), SOOF (2013) en SOOF 2, de best bezochte film van 2016 en 2017 (de film ging begin december in release).

Filmfonds Singel 39

Alle specifieke wetten en gebruiken van de Film zijn in dit Filmfonds gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van filmliefhebbers en investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al 32 filmproducties met succes gefinancierd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Looptijd
De looptijd van het Fonds is naar verwachting 24 maanden. De voorbrengingskosten van de film zijn toe te rekenen aan het jaar 2018 . U ontvangt een fiscale invulinstructie om de aftrekpost in uw belastingaangifte te verwerken. U bent mede-eigenaar van de film tot het moment van staking.

Rendement
Het verwachte rendement van 13,7%* is op jaarbasis, gebaseerd op inschattingen van de distributeur en producent (medium-high scenario) en bij een volledige benutting van de aftrekpost tegen een inkomstenbelastingtarief van 52% (exclusief besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing).

De ervaring leert dat de bulk van de exploitatie-inkomsten in de eerste 28 maanden na de première gerealiseerd worden. De ervaring leert ook dat een inschatting onjuist kan blijken en de opbrengsten kunnen tegenvallen waardoor participanten minder terugontvangen dan verwacht.

Toezicht en disclaimer
Voor het aanbieden van participaties in het Filmfonds geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. De totale tegenwaarde van de participaties bedraagt minder dan € 2,5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden. Het balanstotaal van het Filmfonds zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan, alsmede zal minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. In casu is sprake van een onderneming waarop de AIFM-richtlijn derhalve niet van toepassing is. Het Filmfonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het Prospectus zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg voor u besluit tot investeren altijd het Prospectus. Een eventuele beslissing om in het Filmfonds te participeren, dient u te nemen op basis van het Prospectus. Mogelijk geïnteresseerden in het Filmfonds wordt geadviseerd zich te wenden tot de eigen (belasting) adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd.

Bekijk hier het AFM-registratie document