Wie is EuroGroei?

Over ons

EuroGroei Films is mede-initiatiefnemer en mede-bestuurder van alle door EuroGroei aan te bieden filmfondsen. Sinds 2005 is EuroGroei betrokken bij de financiering van 31 Nederlandse filmproducties. EuroGroei Films is in maart 2015 opgericht met het doel om in eigen beheer kwalitatief hoogwaardige filmfondsen aan te bieden.  De structuur van onze filmfondsen wijkt af van de gebruikelijke structuur. EuroGroei Films streeft naar een transparante structuur, een aantrekkelijk rendement met maximale (fiscale) zekerheid voor de beleggers.

Eurogroei Films Kantoor Nieuwlandstraat 7 Tilburg

Wat is dan anders? Een aantal belangrijke verschillen;

Fiscale toets
EuroGroei Films toetst filmproducties op fiscale haalbaarheid. Belangrijke vereiste van de Belastingdienst is de bronvereiste; dit betekent een goede balans tussen fiscaal rendement en verwacht exploitatie rendement. Daarnaast is van belang dat de participanten voor de Belastingdienst als ondernemer worden beschouwd. Dit betekent onder andere dat u toetreedt tot een maatschap en dat u fiscaal als ‘IB-ondernemer’ kwalificeert.

Kwaliteitsfilm
EuroGroei Films maakt een zorgvuldige afweging bij de keuze voor de filmproducties en de partners waarmee wordt samengewerkt. Alleen de beste Nederlandse producties met gerenommeerde productiehuizen komen hiervoor in aanmerking.

Transparantie
EuroGroei Films maakt de kosten en verwachte opbrengsten van het filmfonds voor u inzichtelijk. De opbrengsten worden reëel geschat door de distributeur en producent. De Belastingdienst gebruikt deze ervaringscijfers om de commerciële haalbaarheid van de filmproductie te toetsen.

Korte looptijd
De filmfondsen van EuroGroei Films kennen een korte looptijd (18 maanden) waarna deze naar verwachting worden gestaakt. Als de filmproductie niet slaagt (zeg low scenario), dan kunnen achtergestelde financiers (zoals het NFF) niet worden terugbetaald. In dat geval valt deze schuld fiscaal vrij en dient u fiscaal af te rekenen. Deze fiscale afrekening is bij EuroGroei Films meegenomen in de berekening, waardoor u niet voor mogelijke verrassingen komt te staan.

Structuur
De structuur wordt afgestemd met de Belastingdienst en voorzien van een fiscale opinie. Daarbij wordt EuroGroei Films bijgestaan door professionele, ervaren adviseurs die de weg in de filmwereld goed kennen.