Mees Kees 4

De inschrijving voor deze film is reeds met succes voltekend

27e Film: Belastingvriendelijk investeren in filmfonds Mees Kees 4.

Kernpunten:

  • Deelname vanaf € 10.000
  • Verwachte Looptijd 24 maanden
  • Bewezen concept
  • 22,7% verwacht rendement (tegen 52% IB tarief)
  • U deelt mee in de opbrengsten van de film en tv-serie
  • Vele extra’s (zoals kaarten voor de rode loper en bezoek set)

Rendement

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op een vijftal scenario’s (LOW-HIGH). De uitkomsten van die scenario’s zijn in bovenstaande tabel vereenvoudigd weergegeven per participatie van € 5.000,- bij een inkomstenbelastingtarief van 52%.

Fiscaal

Het filmfonds maakt gebruik van de mogelijkheid de voortbrengingskosten van de Film ineens af te schrijven. Dit leidt voor participanten in het filmfonds tot een forse aftrekpost in Box 1. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt zodanig beperkt. Naast het fiscale voordeel en de rendementskansen geniet u als participant van een aantal aantrekkelijke extra´s!

De Film

Mees Kees keert met MEES KEES LANGS DE LIJN voor de vierde keer terug als favoriete stagiaire van Nederland. In het vierde deel van Mees Kees maken we kennis met een nieuwe ‘Mees Kees’, maar alle bekende karakters keren wel terug in de Film. De Mees Keesreeks (Mees Kees [1], Mees Kees op kamp [2] en Mees Kees op de planken [3]) behaalden samen ruim 1,8 miljoen bioscoopbezoekers en won diverse prijzen in onder meer Duitsland, Canada en de Verenigde Staten.

Het Verhaal

Als Mees Kees tijdens de schoolvoetbalcompetitie opeens voor zijn moeder moet zorgen, vervangt Dreus hem als coach. Team 6B ontspoort hopeloos en Tobias moet iets bedenken om Mees Kees weer terug te krijgen. Het is maar goed dat de klas zo bruist van het talent. Ze helpen Mees Kees met zijn moeder en tijdens de voetbalfinale staat hij weer langs de lijn.

De opnames voor de film starten naar verwachting in het voorjaar van 2016. De film wordt voor de kerstvakantie 2016 in de Nederlandse bioscoop verwacht. De tv-serie wordt naar verwachting in 2016 geproduceerd en in Nederland uitgezonden vanaf het najaar van 2017.

Productie en Regie

De film zal worden geregisseerd door Aniëlle Webster, die tevens hoofdregisseur is van de tv-serie. De film en de tv-serie worden geproduceerd door PVPictures van Paul Voorthuysen. De film zal in Nederland in de bioscoop worden uitgebracht door Entertainment One Benelux. De tv-serie zal bestaan uit 24 delen en zal onder meer worden uitgezonden door AVROTROS en het Duitse ZDF.

Cast

MEES KEES LANGS DE LIJN brengt ook een nieuwe Mees Kees met zich mee en nieuwe kinderrollen. Dat heeft met leeftijd te maken. Mees Kees is een jonge stagiair en de kinderen zitten in groep 6B. De hoofdcast zal voor de film en tv-serie gelijk zijn. Het is wel denkbaar dat de tv-serie rollen bevat die de film niet bevat en andersom. PV Pictures houdt nog even geheim wie de nieuwe Mees Kees wordt, de bekendmaking is tenslotte een waardevol publiciteitsmoment. Dat geldt ook voor andere nieuwe acteurs. Maar veel blijft ook hetzelfde!

Filmfonds MeesKees 4

Alle specifieke wetten en gebruiken van de Film zijn in dit Filmfonds gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van filmliefhebbers en investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al 26 filmproducties met succes gefinancierd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Looptijd
De looptijd van het Fonds is naar verwachting 24 maanden. De voorbrengingskosten van de Film zijn  toe te rekenen aan het jaar 2016 . U ontvangt  een fiscale invulinstructie om de aftrekpost  in uw Belastingaangifte te verwerken. U bent mede-eigenaar van de Film tot het moment van staking.

Rendement
Het verwachte rendement van 22,7%* is op jaarbasis, gebaseerd op inschattingen van de distributeur en producent (medium-high scenario) en bij een volledige benutting van de aftrekpost tegen een inkomstenbelastingtarief van 52% (exclusief besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing).

De ervaring leert dat de bulk van de exploitatie-inkomsten in de eerste 24 maanden na de première gerealiseerd worden. De ervaring leert ook dat een inschatting onjuist kan blijken en de opbrengsten kunnen tegenvallen waardoor participanten minder terugontvangen dan verwacht.

Toezicht en disclaimer
Voor het aanbieden van participaties in het Filmfonds geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. De totale tegenwaarde van de participaties bedraagt minder dan € 2,5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden. Het balanstotaal van het Filmfonds zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan, alsmede zal minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. In casu is sprake van een onderneming waarop de AIFM-richtlijn derhalve niet van toepassing is. Het Filmfonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het Prospectus zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg voor u besluit tot investeren altijd het Prospectus. Een eventuele beslissing om in het Filmfonds te participeren, dient u te nemen op basis van het Prospectus. Mogelijk geïnteresseerden in het Filmfonds wordt geadviseerd zich te wenden tot de eigen (belasting) adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd.