Het Verlangen

De inschrijving voor deze film is reeds met succes voltekend

28e Film: Belastingvriendelijk investeren in filmfonds Het Verlangen.

Kernpunten:

  • Deelname vanaf € 10.000
  • Verwachte Looptijd 18 maanden
  • Bewezen concept
  • 24% verwacht rendement (tegen 52% IB tarief)
  • U deelt mee in de opbrengsten van de film
  • Vele extra’s (zoals kaarten voor de rode loper en bezoek set)

Rendement

* De totale aftrekpost is berekend na 14% MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Film beter presteert. Dit heeft te maken met verrekening van de afschrijvingen met de inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn er dus hogere opbrengsten uit de Film (‘Netto film’) waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Film beter presteert.
De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op een vijftal scenario’s (LOW-HIGH). De uitkomsten van die scenario’s zijn in bovenstaande tabel vereenvoudigd weergegeven per participatie van € 5.000,-

Fiscaal

Het filmfonds maakt gebruik van de mogelijkheid de voortbrengingskosten van de Film ineens af te schrijven. Dit leidt voor participanten in het filmfonds tot een forse aftrekpost van € 7.338,- per participatie in Box 1. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt zodanig beperkt. Naast het fiscale voordeel en de rendementskansen geniet u als participant van een aantal aantrekkelijke extra´s!

De Film

Het Verlangen wordt een lichtvoetige, intelligente komedie. Een uitgeversduo (gespeeld door Gijs Naber & Alex Klaasen) laat een onontwikkelde, maar zeer aantrekkelijke vrouw (Chantal Janzen) van rol wisselen met een onooglijke, stotterende auteur.
Zij zal – met het oog op de media – doorgaan voor de schrijfster van zijn literaire meesterwerk. De truc werkt; het boek wordt een megasucces, maar de aanvankelijke overeenstemming tussen alle partijen slaat om in een bittere strijd om erkenning.
De opnames voor de film starten naar verwachting in het voorjaar van 2016. De film wordt in februari 2017 (rond Valentijnsdag) in de Nederlandse bioscoop verwacht

Productie en regie

Topkapi Films (producent) en Joram Lursen (regisseur) zijn terug met de verfilming van Het Verlangen. Zij maakten recent samen de film Publieke Werken. Topkapi Films werd in 2011 opgericht door Frans van Gestel en Arnold Heslenfeld. Het bedrijf vindt zijn oorsprong in de fusie in 2008 van Motel Films (opgericht in 1996) en IDTV Film. Topkapi Films heeft sinds 1998 ruim 100 films, series en dramaproducties geproduceerd.

Cast

In de hoofdrol zien we Chantal Janzen, Gijs Naber en Alex Claasen. Chantal is actrice, zangeres en presentatrice. Buiten haar tv-werk en haar rollen in musicals en op het toneel, speelde ze ook veelvuldig in films (Alles is Liefde, Het Geheim, De Hel van 63, De Dominee, Feestje en Soof). Gijs was onder meer te zien in de speelfilm Aanmodderfakker, waarvoor hij een Gouden Kalf voor beste mannelijke hoofdrol won. Alex is acteur en theatermaker met een groot zangtalent. Hij was onder andere te zien als Yari in Gooische Vrouwen.

Filmfonds Het Verlangen

Alle specifieke wetten en gebruiken van de Film zijn in dit Filmfonds gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van filmliefhebbers en investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al 27 filmproducties met succes gefinancieerd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Looptijd
De looptijd van het Fonds is naar verwachting 18 maanden. De voorbrengingskosten van de Film zijn toe te rekenen aan het jaar 2016 . U ontvangt een fiscale invulinstructie om de aftrekpost in uw Belastingaangifte te verwerken. U bent mede-eigenaar van de Film tot het moment van staking.

Rendement
Het verwachte rendement van 24%* is op jaarbasis, gebaseerd op inschattingen van de distributeur en producent (medium-high scenario) en bij een volledige benutting van de aftrekpost tegen een inkomstenbelastingtarief van 52% (exclusief besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing).

De ervaring leert dat de bulk van de exploitatie-inkomsten in de eerste 28 maanden na de première gerealiseerd worden. De ervaring leert ook dat een inschatting onjuist kan blijken en de opbrengsten kunnen tegenvallen waardoor participanten minder terugontvangen dan verwacht.

Toezicht en disclaimer
Voor het aanbieden van participaties in het Filmfonds geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. De totale tegenwaarde van de participaties bedraagt minder dan € 2,5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden. Het balanstotaal van het Filmfonds zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan, alsmede zal minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. In casu is sprake van een onderneming waarop de AIFM-richtlijn derhalve niet van toepassing is. Het Filmfonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het Prospectus zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg voor u besluit tot investeren altijd het Prospectus. Een eventuele beslissing om in het Filmfonds te participeren, dient u te nemen op basis van het Prospectus. Mogelijk geïnteresseerden in het Filmfonds wordt geadviseerd zich te wenden tot de eigen (belasting) adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd