Het Bombardement

De inschrijving voor deze film is reeds met succes voltekend

20e Film: Belastingvriendelijk investeren in filmfonds Het Bombardement.

Kernpunten:

  • Investering € 12.500,- per participatie
  • Fiscaal aantrekkelijke regeling voor particulieren
  • Hoge rendementskansen*
  • Verzekerde productie d.m.v. completion faciliteit
  • Toezicht door onafhankelijke stichting
  • Vele extra´s voor participanten

Fiscaal

Het fonds maakt gebruik van afschrijving ineens van een Intellectueel Eigendom (IE) bedrijfsmiddel. Dit betekent voor u 220% aftrek van uw investering in Box I! Naast het fiscale voordeel en de rendementskansen geniet u als participant van een aantal aantrekkelijke extra´s!

De Film

Eva geeft haar ‘ja’ woord aan Dirk. Dat doet ze op 14 mei 1940. Ze trouwen in het centrum van Rotterdam en weinige minuten later vallen de eerste Duitse bommen. Het bombardement houdt zeventien minuten lang aan. De trotse binnenstad wordt in zijn geheel weggevaagd. Het bruidspaar en de bruiloftsgasten proberen wanhopig het bombardement te ontvluchten. Eva krijgt daarbij hulp van Vincent, een jonge Rotterdamse bokser op wie ze heimelijk smoorverliefd is, maar Eva moet met de oudere Dirk trouwen om haar familie uit de handen van de nazi’s te redden. Het Bombardement op Rotterdam veroorzaakte ongekend leed; Nederland werd defi nitief door de nazi’s bezet. Het oude Rotterdam ging voor altijd verloren.Tien duizenden mensen werden dakloos. Vele vonden de dood, en achter al die harde feiten zitten evenveel kwetsbare, persoonlijke verhalen. Het verhaal van de onmogelijke liefde tussen Eva en Vincent is daar slechts één van.

De makers

HET BOMBARDEMENT is een productie van Fu Works Productions en Talent United. Fu Works produceerde ondermeer het onlangs uitgebrachte oorlogsdrama SÜSKIND,TIRZA (Nederlandse inzending Academy Awards),MAJESTEIT, OORLOGSWINTER (shortlist Academy Awards),ALLES IS LIEFDE en ZWARTBOEK (shortlist Academy Awards).
Producenten René Huybrechtse (DE DOMINEE; SHOUF SHOUF HABIBI) en Paul Ruven (ALASKA; FILMPJE!) werken sinds 2008 samen onder het productiebedrijf Talent United.
Regisseur Ate de Jong woonde en werkte jarenlang in Hollywood en regisseerde daar diverse feature fi lms en tv-series. Vanaf 1994 woont hij in Londen en produceerde hij de internationale speelfi lms LEFT LUGGAGE en THE DISCOVERY OF HEAVEN.

Rendement

Rendementsverwachtingen zijn in het prospectus beschreven aan de hand van een aantal scenario´s. Bij een tarief van 52% inkomstenbelasting ligt het te verwachten rendement tussen de 1%* en 10%* in de lage scenario´s. In het mediumscenario,, loopt dit op tot 18%*.

Dit product is krachtens de Wet Financieel Toezicht (WFT) niet vergunningplichtig voor het aanbieden van effecten aan het publiek en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten.

*Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden op het moment van uitbreng, In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.