De Helleveeg

De inschrijving voor deze film is reeds met succes voltekend

24e Film: Belastingvriendelijk investeren in filmfonds De Helleveeg.

Kernpunten:

  • Investering € 5.000,- per participatie (deelname met een minimum van 2 stuks)
  • Fiscaal aantrekkelijke regeling voor particulieren
  • Aantrekkelijk rendement (34%* bij 52-IB)
  • Verzekerde productie d.m.v. completion bond
  • Toezicht door onafhankelijke stichting
  • Vele extra´s voor participanten

Propositie

De maatschap biedt beleggers de mogelijkheid te participeren in de nieuwe kwaliteitsfilm DE HELLEVEEG, naar de succesroman van A.F.Th. van der Heijden. Beleggers participeren in de maatschap die de film DE HELLEVEEG produceert (hierna aangeduid als Filmfonds). Het Filmfonds maakt gebruik van de mogelijkheid de voortbrengingskosten van de Film ineens af te schrijven. Dit leidt voor participanten in het Filmfonds tot een forse aftrekpost in Box 1. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt zodanig beperkt. Naast het fiscale voordeel en de rendementskansen geniet u als participant van een aantal aantrekkelijke extra´s!

De Film

DE HELLEVEEG wordt een meeslepende tragikomedie. DE HELLEVEEG is een portret van een intrigerende vrouw en van een veranderende tijdsgeest. Vijftig jaar naoorlogse Nederlandse geschiedenis die zich afspeelt in de Eindhovense wijk Tivoli, waar A.F.Th. van der Heijden opgroeide. De opnames voor de Film starten in mei/juni 2015. De Film wordt in maart 2016 in de Nederlandse bioscoop verwacht.

Productie en regie

Het koningskoppel MATTHIJS van HEIJNINGEN (productie) en ANDRE van DUREN (regie) is terug met de verfilming van de Helleveeg. Matthijs en Andre maakten eerder samen De bende van Oss (7 Gouden Kalf nominaties) en Kees de jongen. Andre regisseerde daarnaast ook Mariken (Gouden Publieks Kalf). Ook regisseerde hij de TV series Pleidooi, Tijd van Leven, Dokter Tinus en Moordvrouw. Matthijs produceerde al Advocaat van de hanen, Een vlucht regenwulpen, Van de koele meren des doods, Orlando, Eline Vere, Ciske de Rat en Rituelen.

Sterrencast

In de hoofdrollen zien we HANNAH HOEKSTRA en BENJA BRUIJNING. Hannah was onder meer te zien in Hemel, waarvoor ze een Gouden Kalf won, en is sinds 2013 verbonden aan het Nationale Toneel. Benja speelde eerder rollen in onder meer Hoe Duur was de Suiker en Alles is Familie. De STERRENCAST bestaat verder uit FRANK LAMMERS, HADEWYCH MINIS, ROBERT DE HOOG, ANNEKE BLOK en BEAU SCHNEIDER.

Cast

De cast van Dummie de Mummie 3, de derde verfilming van de bekende boekenreeks van Tosca Menten, zal nagenoeg gelijk zijn aan de eerdere twee films uit de reeks. De cast bestond uit Julian Ras als Goos (bekend van Bouwdorp, Bennie Stout en de eerste Club van Sinterklaas film) Dummie’s beste vriend. Goos’ vader werd gespeeld door Roeland Fernhout (Bouwdorp, Floor Faber, Bride flight). Marcel Hensema (bekend van De Gelukkige Huisvrouw, Wild Romance en Karakter) had de rol van Meester Krabbel en Jennifer Hoffman (Wie is de Mol, Dokter Tinus, Verborgen gebreken) was te bewonderen als de strenge Juffrouw Friek.

Filmfonds De Helleveeg

Alle specifieke wetten en gebruiken van de Film zijn in dit Filmfonds gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van  filmliefhebbers en investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al ca. 23 filmproducties met succes gefinancierd.

De belangrijkste kenmerken zijn:


Looptijd

De looptijd van het Fonds is naar verwachting 24 maanden. De voorbrengingskosten van de Film zijn naar verwachting voor 75% toe te rekenen aan het jaar 2015 en voor 25% in het jaar 2016. U ontvangt voor beide jaren een fiscale invulinstructie om de aftrekposten in beide jaren in uw Belastingaangifte te verwerken. U bent mede-eigenaar van de Film tot het moment van staking.

Rendement
Het verwachte rendement van 34%* is op jaarbasis, gebaseerd op inschattingen van de distributeur en producent (medium-high scenario) en bij een volledige benutting van de aftrekpost tegen een inkomstenbelastingtarief van 52% (exclusief besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing).

De ervaring leert dat de bulk van de exploitatie-inkomsten in de eerste 24 maanden na de première gerealiseerd worden (Let op, deze inkomsten zijn uiteraard belast). De ervaring leert ook dat een inschatting onjuist kan blijken en de opbrengsten kunnen tegenvallen waardoor participanten minder terugontvangen dan verwacht.

In de distributieovereenkomst is bedongen dat een afgesproken bedrag van de eerste inkomsten volledig voor het Filmfonds zijn, zonder verrekening van voorschotten en marketingkosten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat ook in de lagere successcenario’s van de Film een rendement mogelijk is.

Toezicht en disclaimer
Voor het aanbieden van participaties in het Filmfonds geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. De totale tegenwaarde van de participaties bedraagt minder dan € 2,5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden. Het balanstotaal van het Filmfonds zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan, alsmede zal minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. In casu is sprake van een onderneming waarop de AIFM-richtlijn derhalve niet van toepassing is. Het Filmfonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het Prospectus zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg voor u besluit tot investeren altijd het Prospectus. Een eventuele beslissing om in het Filmfonds te participeren, dient u te nemen op basis van het Prospectus. Mogelijk geïnteresseerden in het Filmfonds wordt geadviseerd zich te wenden tot de eigen (belasting) adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd.