Kruimeltje

De inschrijving voor deze film is reeds met succes voltekend

37e EMISSIE IN FILMS EN SERIES

Belastingvriendelijk investeren in de Film Kruimeltje

Kernpunten:

  • Emissie: € 425.000
  • Deelname is mogelijk in participaties van € 5.000,- (min. van 2 participaties)
  • Sterk merk. Musical trok 80.000 bezoekers en hoge kijkcijfers TV serie
  • Aftrek 2019: € 6.221 per participatie
  • Verwacht MEDIUM rendement: 23,6% per jaar

Rendement

De rendementen bestaan uit de opbrengst van de film en de fiscale besparing (tegen 51,75% IB-tarief). Het geschatte rendement bedraagt 23,6 % per jaar in het LOW-MEDIUM-scenario.

 

* De totale aftrekpost is berekend na 14% (2019), respectievelijk 13,01% (2020) MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Film beter presteert. Dit heeft te maken met verrekening van de afschrijvingen met inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn er dus hogere opbrengsten uit de Film (‘Netto film’) waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Film beter presteert.

Fiscaal

De maatschap (die de film Kruimeltje produceert) maakt gebruik van de mogelijkheid de voortbrengingskosten af te schrijven. Dit leidt voor participanten in de maatschap tot een forse aftrekpost (tot maximaal € 6.221,- per participatie van € 5.000 in het FLOP-scenario) in box 1. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt zodanig beperkt.

Kruimeltje een sterk merk!

De film is een vervolg op het boek uit 1923, geschreven door Chris van Abkoude en de daarop gebaseerde film uit 1999 (1.200.00 bezoekers). Kruimeltje ‘De musical’ trok in 2010/11 totaal zo’n 80.000 bezoekers naar het theater. De serie ‘De avonturen van Kruimeltje’ scoorde ook hoge kijkcijfers binnen de doelgroep in de kerstvakantie van 2010.

De nieuwe film kruimeltje wordt een brede avontuurlijke familiefilm die voor de hele familie toegankelijk zal zijn. Het tijdsbeeld blijft door de makers behouden maar wordt wel in een nieuw en eigenzinnig jasje gestoken. De Film kan het beste worden omschreven als een moderne western voor kinderen.

Toezicht en disclaimer

Voor het aanbieden van participaties in de maatschap (die de film Kruimeltje produceert) geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. Het prospectus is niet voorgelegd aan en dus ook niet beoordeeld door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). De maatschap voor wier rekening het prospectus wordt uitgegeven is niet vergunningplichtig op grond van de Wet op het financieel toezicht en staan ook niet anderszins onder toezicht van de AFM. Bekijk hier het AFM-registratie document.