Huisvrouwen Bestaan Niet 2

De inschrijving voor deze film is reeds met succes voltekend

Huisvrouwen Bestaan Niet 2

Na het succes van deel 1 (best bezochte NL film 2017)

38e EMISSIE IN FILMS EN SERIES

Belastingvriendelijk investeren in Filmfonds Huisvrouwen bestaan niet 2

Kernpunten:

  • Deelname vanaf € 10.000
  • Verwachte Looptijd 18 maanden
  • Bewezen concept
  • 21,8% verwacht rendement (tegen 51,75% IB tarief)
  • U deelt mee in de opbrengsten van de film
  • Vele extra’s (zoals kaarten voor de rode loper en bezoek set)

Propositie

In samenwerking met REP NUTS BOLTS Film B.V. biedt EuroGroei Films beleggers de mogelijkheid te participeren in de nieuwe film Huisvrouwen Bestaan Niet 2. U participeert in een filmfonds die de film produceert. De emissie bedraagt € 395.000,-. De totale investering bedraagt € 1,2 miljoen.

Rendement

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op een vijftal scenario’s (LOW-HIGH). De uitkomsten van die scenario’s zijn in bovenstaande tabellen vereenvoudigd weergegeven per participatie van € 5.000,- bij een inkomstenbelastingtarief van 51,75 %.

 

* De totale aftrekpost is berekend na 14% (tegen maximaal tarief 2019, resp. tegen het 46% tarief in 2020) MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Film beter presteert. Dit heeft te maken met verrekening van de afschrijvingen met inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn er dus hogere opbrengsten uit de Film (‘Netto Film’) waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Film beter presteert.

Fiscaal

Het filmfonds maakt gebruik van de mogelijkheid de voortbrengingskosten van de Film ineens af te schrijven. Dit leidt voor participanten in het filmfonds tot een forse aftrekpost van € 7.805,- per participatie in Box 1. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt zodanig beperkt. Naast het fiscale voordeel en de rendementskansen geniet u als participant van een aantal aantrekkelijke extra´s!

Het verhaal

Regisseur Aniëlle Webster en producent REP NUTS BOLTS Film B.V., een samenwerking tussen REP Film B.V. en Nuts & Bolts Film Company B.V., komen met het vervolg op het succesvolle eerste deel van HUISVROUWEN BESTAAN NIET: HUISVROUWEN BESTAAN NIET 2.

De succesvolle Huisvrouwen worstelen met nieuwe levensvragen en zijn terug in de herkenbare romantische komedie met scherpe humor; HUISVROUWEN BESTAAN NIET 2. De bekende cast uit deel 1 aangevuld met een aantal nieuwe gezichten, komen terug met de nodige kritiek op elkaar en het leven. Eén ding is zeker, ze worden geen Huisvrouw, want die bestaan niet.

Actrice Eva van de Wijdeven speelt Gijsje in Huisvrouwen bestaan niet 2 Actrice Jelka van Houten speelt Marjolein in Huisvrouwen bestaan niet 2 Actrice Loes Luca speelt Loes in Huisvrouwen bestaan niet 2 Acteur Leo Alkemade speelt Huib in Huisvrouwen bestaan niet 2 Acteur Kay Greidanus speelt Jasper in Huisvrouwen bestaan niet 2 Acteur Waldemar Torenstra speelt Thijs in Huisvrouwen bestaan niet 2

Regie

De Film zal wederom worden geregisseerd door Aniëlle Webster. De Film wordt geproduceerd door producent REP NUTS BOLTS Film B.V., een samenwerking tussen REP Film B.V. en Nuts & Bolts Film Company B.V. De Film zal in Nederland in de bioscoop worden uitgebracht door Independent Films Distributie (‘IFD’).

Aniëlle Webster is afgestudeerd aan de UvA in Film en Tv Wetenschappen en studeerde filmregie aan de Rits Erasmus Hogeschool te Brussel. Ze heeft veel ervaring opgedaan als regieassistent en opnameleider op grote producties van onder andere Ben Sombogaart, (DE STORM, BRIDE FLIGHT) en Remy van Heugten (VALENTINO). Sinds 2011 regisseerde ze zelf series als Flikken Maastricht, Celblok H en Dokter Tinus, en de voor een Internationale Kids Emmy Award genomineerde kerstserie ‘Kasper en de Kerstengelen’. Daarnaast maakte ze verschillende korte films en gaat haar eerste lange speelfilm ‘Mees Kees Langs de Lijn’ in december 2016 in première.

Filmfonds Huisvrouwen Bestaan Niet 2

Alle specifieke wetten en gebruiken van de Film zijn in dit Filmfonds gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van filmliefhebbers en investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al 36 filmproducties met succes gefinancierd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Looptijd
De looptijd van het Fonds is naar verwachting 18 maanden. De voorbrengingskosten van de Film zijn toe te rekenen aan het jaar 2019 . U ontvangt een fiscale invulinstructie om de aftrekpost in uw Belastingaangifte te verwerken. U bent mede-eigenaar van de Film tot het moment van staking.

Rendement
Het verwachte rendement van 21,8%* is op jaarbasis, gebaseerd op inschattingen van de distributeur en producent (medium-high scenario) en bij een volledige benutting van de aftrekpost tegen een inkomstenbelastingtarief van 51,75% (exclusief besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing).

De ervaring leert dat de bulk van de exploitatie-inkomsten in de eerste 28 maanden na de première gerealiseerd worden. De ervaring leert ook dat een inschatting onjuist kan blijken en de opbrengsten kunnen tegenvallen waardoor participanten minder terugontvangen dan verwacht.

Toezicht en disclaimer

Voor het aanbieden van participaties in het Filmfonds geldt een vrijstelling van de vergunnings- en prospectusplicht. De totale tegenwaarde van de participaties bedraagt minder dan € 2,5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden. Het balanstotaal van het Filmfonds zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan, alsmede zal minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. In casu is sprake van een onderneming waarop de AIFM-richtlijn derhalve niet van toepassing is. Het Filmfonds staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het Prospectus zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg voor u besluit tot investeren altijd het Prospectus. Een eventuele beslissing om in het Filmfonds te participeren, dient u te nemen op basis van het Prospectus. Mogelijk geïnteresseerden in het Filmfonds wordt geadviseerd zich te wenden tot de eigen (belasting) adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd.