Stichting Trust Eurogroei

Belangenbehartiger van de participant

Alle betalingen die door de participanten worden gedaan lopen via een derdenrekening van de Stichting Trust EuroGroei. De stichting fungeert als belangenbehartiger van de participant. De belangrijkste taak die de stichting heeft is het vaststellen van de afgifte van een Completion Bond in relatie tot het Filmfonds. Als aan die voorwaarde is gedaan geeft de stichting pas de gelden vrij aan het Filmfonds.

 

Bestuurder
De stichting wordt bestuurd door de heer H. Kool. De heer Kool heeft vanuit zijn bancaire achtergrond een 35-jarige ervaring in Corporate Finance en het financieren en verzekeren van Filmproducties. Henk heeft zowel bij ABNAMRO als ook Credit Lyonais verschillende beleidsbepalende functies bekleed. Later is hij bij de TMF Group actief geworden als manager Corporate Finance + investment manager Private Equity